Zoals bij elke kinderopvang, mogen ouders bij De Groene BSO meepraten over het wel en wee van hun kinderen op de opvang. Door middel van het informatieboekje, nieuwsbrieven en in de oudercommissie vergaderingen informeert De Groene BSO over het te voeren beleid.

De leden van de oudercommissie worden door ouders gekozen. De Groene BSO heeft een oudercommissie per locatie, met elk minimaal twee leden ongeacht het aantal kinderen. De leden worden voor de duur van 2 jaar gekozen.

Vierjaarlijks komen deze ouders bijeen voor een oudercommissie vergadering. Daarnaast komt de directie tweejaarlijks met een afvaardiging per oudercommissie bijeen. Tijdens deze vergaderingen komen verschillende zaken aan bod, zoals ontwikkelingen vanuit de directie en beleidszaken. De notulen van deze vergaderingen kunnen door ouders worden ingezien in een map op de groep.

De oudercommissie bepaalt zelf de regels omtrent hun werkwijze, zonder de inbreng van de directie. Indien u mee wilt denken met de oudercommissie, kunt u dit aangeven bij de algemeen coördinator of bij de oudercommissie zelf.

Klik op de locatie om te zien wie momenteel de betreffende locatie vertegenwoordigd. Hier vindt u tevens de contactgegevens.