De visie binnen De Groene BSO is gebaseerd op twee pijlers, te weten: “Natuurbeleving” en “Reggio Emilia”.

Deze staan bij al onze locaties centraal. Met de kinderen zijn wij veel buiten te vinden en worden thema’s en activiteiten veelal in het kader van de seizoenen die een jaar kent georganiseerd. 

Het pedagogisch beleid is op al onze locaties in de grootste lijnen hetzelfde. Echter zien onze locaties er allemaal anders uit. Benieuwd naar deze verschillen en wilt u hier meer informatie over? Het pedagogisch beleid is op locatie in te zien of op te vragen bij de betreffende coördinator. Tevens kunt u het algemene beleid, als ook locatiespecifiek, online inlezen via onderstaande afbeeldingen.

PB DeGroeneBSO2020  PB DeGroeneBSO2020Zonnebloem  PB DeGroeneBSO2020Beuken PB DeGroeneBSO2020Bos

 

Bij De Groene BSO gaan kinderen het hele jaar door naar buiten, ook al regent het licht, ligt er sneeuw op de grond of schijnt de zon fel. Tegen de regen zijn er natuurlijk laarzen en regenjassen. Tegen de kou van vorst/sneeuw wanten, een muts en een sjaal. Tegen de hitte van de zon hebben we zonnekleppen en zonnebrand. Medewerkers bekijken per situatie of het buiten prettig vertoeven is.

Zodra kinderen buiten zijn begint de natuurbeleving. Contact met de natuur voedt het vermogen van het kind tot creativiteit en verbeelding, fascinatie en ontdekking, spel en avontuur, communicatie en inlevingsvermogen Voor kinderen is contact met de natuur belangrijk, omdat die al hun zintuigen prikkelt en hen uitdaagt tot verkennen. 

Reggio Emilia is een stadje in het Noorden van Italië. De pedagogiek van Reggio Emilia is ontwikkeld door pedagoog en filosoof Loris Malaguzzi. De pedagogiek verwijst dus niet naar de bedenker, maar naar de plaats waar deze ontwikkeld is. Een bekende en alles omvattende uitspraak betreft het concept van Reggio Emilia is: “Een kind heeft honderd talen, maar de school en de samenleving stelen er negenennegentig van.”. De honderd talen waarnaar deze uitspraak verwijst, slaan op de manier van communiceren van de kinderen. Kinderen drukken zich namelijk niet alleen maar uit door middel van taal, maar ook door gebaren, gedrag, door te schrijven, te knutselen, te dansen en te tekenen. Op al deze manieren komt een kind tot bloei en ontwikkelt het zich.

Een dag bij De Groene BSO start zodra de school uit is. Kinderen worden opgehaald van school en bij de BSO aangekomen wordt er gestart met een fruit- en drinkmoment. De dag wordt besproken en kinderen krijgen eveneens de ruimte ideeën in te brengen. Nadat de tafel is opgeruimd worden de bedachte activiteiten uitgevoerd. Deze vinden zowel op locatie als buitenshuis plaats. Activiteiten duren doorgaans tot plusminus 16:45u. Op dat moment wordt er opgeruimd en krijgen de kinderen een koekje of soepstengel. Tot het moment van ophalen krijgen kinderen de gelegenheid nog een rustige activiteit te ondernemen, zoals het lezen van een boek of het maken van een tekening.

Gedurende een dag op De Groene BSO krijgen de kinderen te maken met verschillende gezamenlijke eetmomenten. Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag wordt er uit school fruit en een rijstwafel of cracker met beleg gegeten. Tevens krijgen zij ook limonade en water. Op woensdagen en studiedagen en vakanties wordt er een lunch verzorgd door de BSO. Tegen het einde van de dag krijgen de kinderen een tussendoortje, om de honger vóór het avondeten ietwat te stillen.
Het fruit is van een Landboer en producten van de supermarkten zijn EKO. Dit geldt ook voor limonadesiroop. Tevens houden we met de producten ook rekening met onze seizoenen: Zo drinken we in de winter rooibos thee en in de zomer schenken we vooral fris en water.
Eetmomenten zijn een sociaal gebeuren, kinderen en medewerkers zijn bij elkaar aan tafel of verdeeld over twee groepen. Er is zowel ruimte voor individuele, als gemeenschappelijke aandacht.

In sommige gevallen wordt er van pedagogisch medewerkers extra oplettendheid verwacht. Wanneer een kind bepaalde allergieën, of voedselintoleranties heeft, vragen wij ouders dit schriftelijk te melden. Hetzelfde geldt wanneer een kind vanwege diëten of om culturele of religieuze redenen bepaalde voeding niet mag. Een medewerker zal dan volgens verschillende protocollen werken om vergissing te voorkomen.
In de zomer, wanneer het warmer is, dragen pedagogisch medewerkers er zorg voor dat kinderen voldoende water drinken.

Traktaties
Bij vieringen mogen kinderen trakteren. Ouders laten van te voren weten aan de leiding wanneer het kind wil gaan trakteren op de groep. We hebben geen specifieke afspraken over wat er wel of niet getrakteerd mag worden, maar bij voorkeur een gezonde traktatie. Dit wordt aangegeven bij de ouder.