De Groene BSO is gedurende het jaar 51 weken geopend.

De periode dat u geen recht heeft op opvang is de jaarlijkse Kerstsluiting (hiervoor betaalt u geen opvang). We zijn gesloten op de vrijdag van de Nijmeegse Vierdaagseweek, Tweede Paasdag, Hemelvaartsdag en Tweede Pinksterdag en voor deze dagen wordt er wel opvang in rekening gebracht. Met ingang van 2020 is het mogelijk deze dagen te compenseren middels een ruildag. 

U kunt een keuze maken uit vier verschillende overeenkomsten:

 1. 51 weken overeenkomst: Uw kind krijgt opvang gedurende het hele jaar op de contractueel vastgestelde dag(del)en.
 2. 48 weken overeenkomst: Uw kind krijgt opvang gedurende het hele jaar op de contractueel vastgestelde dagdelen, minus 3 weken vakantie. Als u voor een 48 weken contract kiest dan is de keuze voor de vakantie van 3 weken vrij.
 3. 40 weken overeenkomst: Uw kind krijgt opvang gedurende  40 schoolweken op de contractueel vastgestelde dagdelen.
 4. 11 weken overeenkomst: Uw kind krijgt opvang gedurende 11 vakantieweken per schooljaar op de contractueel vastgestelde dagen, met uitzondering van de jaarlijkse Kerstsluiting.  

Bij locatie De Zonnebloem is het daarnaast mogelijk flexibele opvang af te nemen, mits de groepsgrootte en het leiding/kindratio dit toelaat. Vraag naar de mogelijkheden bij Bob Maassen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Extra opvang of een dagje ruilen?
Incidentele (extra) opvang of incidenteel ruilen van dag, naast de vastgestelde dagdelen is mogelijk, mits de groepsgrootte en het leiding/kindratio dit toelaat. Een verzoek indien kan per mail bij Bob Maassen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Opvang tijdens studie(mid)dagen van school
Indien de school op een contractueel vastgestelde dag een studie(mid)dag in gepland heeft, waardoor kinderen (vroeger) vrij van school zijn, wordt de tijd dat uw kind(eren) aanwezig is/zijn als extra opvang in rekening gebracht naar gelang het uurtarief (€7,53). De Groene BSO is altijd geopend op dergelijke dagen en vangt uw kind dan ook van harte op!

Er zijn enkele regels gebonden aan een plaatsing:

 • Broertjes en zusjes van geplaatste BSO-kinderen hebben voorrang op nieuwe aanmeldingen;
 • óf Kinderen die doorstromen van Kinderopvang Ikke hebben voorrang;
 • Kinderen bezoeken basisschool de Lanteerne, de Zonnewende of Michiel de Ruyter; Kinderen van De Lanteerne vangen we op bij al onze locaties, kinderen van De Zonnewende worden opgevangen bij De Zonnebloem en kinderen die bij Michiel de Ruijter verblijven worden opgevangen bij het Bos en De Zonnebloem.
 • Er worden tijdens schoolweken twee dagen opvang afgenomen óf één dag in vakantieweken;
 • Eén dag per week opvang tijdens schoolweken is enkel mogelijk mits dit qua bezetting van kinderen past. Op dinsdag en donderdag is deze mogelijkheid er door de volle kindplanning en wachtlijst bij locaties Het Bos en De Beuken helaas niet.
 • Structurele flexibele opvang is wél mogelijk, wanneer hier ruimte voor is qua bezetting van kinderen. Hierbij kunt u denken aan twee dagen opvang per week, wekelijks verschillend.
 • Flexibele opvang is enkel mogelijk, bij locatie De Zonnebloem, mits de kindbezetting dit toe laat.

Indien uw kind geplaatst is op de wachtlijst, ontvangt u uiterlijk:

 • 6 maanden voor startdatum meer duidelijkheid over plaats op de wachtlijst
 • 3 maanden voor startdatum meer definitieve informatie over plaatsing 

U kunt uw kind inschrijven bij onze BSO middels ons digitale inschrijfformulier. Deze is per mail op te vragen bij Bob Maassen. Wanneer deze geretourneerd is, is de inschrijving voltooid en wordt uw kind op de plaatsing- of wachtlijst geplaatst. Alvorens u een inschrijving plaatst is het vanzelfsprekend mogelijk eerst bij de coördinator te vragen naar de eventuele plaatsingsmogelijkheden. Dit kan zowel telefonisch als per mail. Om uw vraag zo goed mogelijk te beantwoorden, vinden wij het prettig als u de gewenste opvangdagen en ingangsdatum benoemt.

Een kijkje nemen          

Vanzelfsprekend is het mogelijk, voordat u uw kind inschrijft, een kijkje te komen nemen bij onze verschillende locaties. Hiervoor kunt u contact opnemen met Bob Maassen via het contactformulierDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 024-3737588. In overleg met de hoofdleidster per locatie wordt dan een rondleiding ingepland, waarbij u zowel kennis kunt maken met de ruimte als met de medewerkers.

Wenperiode

Wij bieden de mogelijkheid om uw kind(eren) van tevoren twee keer kosteloos te laten wennen. Bij voorkeur gebeurt dit op een dag dat er opvang nodig is, zodat uw kind direct de groep en medewerkers leert kennen. Tevens streven wij er naar dat u er bij de eerste dag op school bij bent of bereikbaar bent, zodat u weet hoe het ophalen van school in zijn werk gaat.

De Groene BSO is geopend vanaf het moment dat de school uit is tot 18:00u. Voor De Lanteerne betekent dit, met uitzondering van de woensdag, vanaf 14:15u. Voor zowel Michiel de Ruyter als De Zonnewende start de reguliere opvang om 14:00u. Op woensdag start opvang om 12:15u, daar De Lanteerne dan uit is.Tevens is het mogelijk voorschoolse of verlengde opvang af te nemen. Vraag naar de mogelijkheden bij Bob Maassen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Schoolvakanties en studiedagen
Tijdens schoolvakanties en studiedagen is De Groene BSO geopend van 8:00u tot 18:00u. Voorafgaand aan de vakantie wordt u op de hoogte gebracht van het programma. In verband met geplande activiteiten en uitjes, kunt u uw kind tot 9:30u naar de BSO brengen. Wanneer er een uitje gepland is, vindt deze veelal plaats tussen 11:00u en 16:00u.

Wij zijn in 2022 gesloten op:

  • Pasen: Tweede Paasdag - Maandag 18 april
  • Koningsdag: Woensdag 27 april
  • Hemelvaartsdag - Donderdag 26 mei
  • Pinksteren: Tweede pinksterdag - Maandag 6 juni
  • Vierdaagse intocht: vrijdag 22 juli
  • Kerstsluiting: maandag 26 t/m vrijdag 30 december