De Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) controleert de kwaliteit van onze kinderopvanglocaties. De GGD-inspecteur komt onaangekondigd langs en controleert onder andere op:

  • Pedagogische praktijk
  • Beroepskracht-kindratio
  • Groepsgrootte
  • Beroepskwalificaties
  • Inschrijving en koppeling aan onze organisatie in het Personenregister Kinderopvang
  • Veiligheid en gezondheid

De GGD-inspecteur controleert dit door:

  • Observaties
  • Gesprekken met zowel leidinggevende(n) als medewerkers
  • Documentenonderzoek
  • Gesprekken met de oudercommissie

De GGD-inspecteur gebruikt zogenaamde risicoprofielen bij de controle. De kinderopvang krijgt een kleur (rood, oranje, geel of groen), welke bepaalt hoe intensief de GGD controleert. Deze wordt jaarlijks vernieuwd.

Na het onderzoek maakt de GGD-inspecteur een rapport. Deze inspectierapporten zijn openbaar en zijn, per locatie middels het registratienummer, op de website van het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) te vinden. Gegevens over alle opvanglocaties staan ook op Kinderopvangkaart.nl. Deze website is gekoppeld aan het LRK.

Klik op de locatie om het meest recente inspectierapport in te zien. Het registratienummer verwijst direct door naar de betreffende locatie op de website van het LRK: