Er zijn enkele regels gebonden aan een plaatsing:

  • Broertjes en zusjes van geplaatste BSO-kinderen hebben voorrang op nieuwe aanmeldingen;
  • óf Kinderen die doorstromen van Kinderopvang Ikke hebben voorrang;
  • Kinderen bezoeken basisschool de Lanteerne, de Zonnewende of Michiel de Ruyter; Kinderen van De Lanteerne vangen we op bij al onze locaties, kinderen van De Zonnewende worden opgevangen bij De Zonnebloem en kinderen die bij Michiel de Ruijter verblijven worden opgevangen bij het Bos en De Zonnebloem.
  • Er worden tijdens schoolweken twee dagen opvang afgenomen óf één dag in vakantieweken;
  • Eén dag per week opvang tijdens schoolweken is enkel mogelijk mits dit qua bezetting van kinderen past. Op dinsdag en donderdag is deze mogelijkheid er door de volle kindplanning en wachtlijst bij locaties Het Bos en De Beuken helaas niet.
  • Structurele flexibele opvang is wél mogelijk, wanneer hier ruimte voor is qua bezetting van kinderen. Hierbij kunt u denken aan twee dagen opvang per week, wekelijks verschillend.
  • Flexibele opvang is enkel mogelijk, bij locatie De Zonnebloem, mits de kindbezetting dit toe laat.

Indien uw kind geplaatst is op de wachtlijst, ontvangt u uiterlijk:

  • 6 maanden voor startdatum meer duidelijkheid over plaats op de wachtlijst
  • 3 maanden voor startdatum meer definitieve informatie over plaatsing