De Groene BSO is gedurende het jaar 51 weken geopend.

De periode dat u geen recht heeft op opvang is de jaarlijkse Kerstsluiting, de vrijdag van de Nijmeegse Vierdaagse week en nationale feestdagen.

U kunt een keuze maken uit vier verschillende overeenkomsten:

 1. 51 weken overeenkomst:
  Uw kind krijgt opvang gedurende het hele jaar op de contractueel vastgestelde dag(del)en.
 2. 48 weken overeenkomst:
  Uw kind krijgt opvang gedurende het hele jaar op de contractueel vastgestelde dagdelen, minus 3 weken vakantie. Als u voor een 48 weken contract kiest dan is de keuze voor de vakantie van 3 weken vrij.
 3. 40 weken overeenkomst:
  Uw kind krijgt opvang gedurende  40 schoolweken op de contractueel vastgestelde dagdelen.
 4. 11 weken overeenkomst:
  Uw kind krijgt opvang gedurende 11 vakantieweken per schooljaar op de contractueel vastgestelde dagen, met uitzondering van de jaarlijkse Kerstsluiting.  

Extra opvang of een dagje ruilen?
Incidentele (extra) opvang of incidenteel ruilen van dag, naast de vastgestelde dagdelen is mogelijk, mits de groepsgrootte en het leiding/kindratio dit toelaat.

Opvang tijdens studie(mid)dagen van school
Indien de school op een contractueel vastgestelde dag een studie(mid)dag in gepland heeft, waardoor kinderen (vroeger) vrij van school zijn, wordt de tijd dat uw kind(eren) aanwezig is/zijn als extra opvang in rekening gebracht naar gelang het uurtarief (€6,81). De Groene BSO is altijd geopend op dergelijke dagen en vangt uw kind dan ook van harte op!