Het uurtarief van De Groene BSO is met ingang van 1 januari 2022 €7,68 per uur. Voorschoolse opvang is mogelijk van 7:30 tot 8:30 en hiervoor wordt het uurtarief berekend. Verlengde opvang, van 18:00 - 18:30, wordt berekend tegen een tarief van €5,00.

Facturering vindt uiterlijk plaats rond de 29e in de voorafgaande maand. Tevens vindt dan ook betaling middels automatisch incasso plaats. Extra opvang wordt apart gefactureerd.