Tarieven

Het uurtarief van De Groene BSO is met ingang van 1 januari 2019 € 6,89 per uur. Het tarief voor vervroegde en verlengde opvang bedraagt € 5,00 per half uur.

Facturering vindt uiterlijk plaats rond de 29e in de voorafgaande maand. Tevens vindt dan ook betaling middels automatisch incasso plaats. Extra opvang wordt apart gefactureerd.